Johan van der Kaa

Johannes (Johan) van der Kaa werd in 1934 geboren in Renswoude, als zoon van een jachtopziener. Ook Johan en enkele broers werden jachtopziener. In 1965 trad Johan van der Kaa in dienst van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Hij ging toen in Biddinghuizen wonen. In 1984 verhuisde hij naar Zeewolde, waar hij nog steeds woont.