Rients Gratama (1932-2017)

Rients Gratama, geboren in het Friese Pingjum, was cabaretier, zanger, acteur en tekstschrijver. Hij was 1957 tot 1963 lid van het Friestalige revue- en cabaretgezelschap Selskip Tetman en Jarich. Dit gezelschap trad regelmatig op in de arbeiderskampen in Oostelijk Flevoland.