Dirk Frieling (1937-2011)

Dirk Harmen Frieling werd op 15 juli 1937 geboren in Bandung, in het toenmalige Nederlands-Indië.  Hij studeerde bouwkunde aan de Technische Hogeschool te Delft. Van 1967 tot 1972 was Frieling onderdirecteur van de gemeentelijke dienst Volkshuisvesting van Amsterdam.

Op 1 december 1972 werd Frieling benoemd tot hoofd van het Projektburo Almere, een onderdeel van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) dat was belast met het maken van een stedebouwkundig ontwerp voor de nieuwe stad Almere. Per 1 december 1976 werd Frieling benoemd tot tweede adjunct-directeur van de 'reguliere' organisatie van de RIJP. In 1982 werd hij adjunct-hoofddirecteur. Hij was belast met de beleidsvoorbereiding met betrekking tot de inrichting van het stedelijk en landelijk gebied van de polders.

Na de opheffing van de RIJP was Frieling als adviseur verbonden aan Rijkswaterstaat. In oktober 1990 werd hij benoemd tot hoogleraar stedebouwkundig ontwerpen aan de TU Delft.

Frieling overleed op 7 april 2011 in Amsterdam.