Antje Schouwstra-de Jong (1913-2003)

Mevrouw A. Schouwstra-De Jong voegde zich in 1944 bij haar echtgenoot, die toen al een jaar voor de Directie van de Wieringermeer in de Noordoostpolder werkte. Zij vestigden zich in Emmeloord, waar ze tot de allereerste bewoners behoorden.

In 1962 verhuisde het echtpaar Schouwstra naar het nog jonge Dronten.