Pieter Gerssen

Pieter Gerssen werd in 1920 geboren op Urk, dat toen nog een eiland in de Zuiderzee was. Zijn vader runde een Albino-winkel op het eiland (Albino was destijds een grote winkelketen in de noordelijke provincies). Vandaar dat Pieter bekend stond als 'Pieter van Albino'. Vader Gerssen was ook scheepstimmerman. Hij zorgde samen met Pieters oom voor het onderhoud van de haven.

Pieter Gerssen ging op zijn achttiende meewerken aan de Zuiderzeewerken. Later werkte hij bij vishandel Baarssen, waar hij pas op zijn 77-ste zou stoppen. Hij was ook bijzonder actief in het maatschappelijk leven op Urk, onder meer als vrijwilliger bij Museum Het Oude Raadhuis.