Ytje Hoekstra-Bosch (1920-2019)

Ytje Hoekstra-Bosch werd geboren in het Friese Achlum. In 1943 kwam ze met haar man in de polder wonen en maakte de ontginning van dichtbij mee, omdat haar man ontginningswerker was. Ze woonden in een woonark bij Marknesse. Eind 1949 verhuisden Ytje en haar man naar een woonbarak bij Espel. In 1950 konden ze een gemengd bedrijf pachten bij Bant, waar ze tot 1987 boerden.