Riek Colenbrander-Schieven (1924-2017)

Riek Colenbrander-Schieven kwam in 1949 met haar man naar de Noordoostpolder. Ze pachtten een boerderij aan de Zwartemeerweg, waar haar man tot zijn overlijden in 1972 heeft geboerd.