Abraham Gerard Lindenbergh (1911-1996)

Abraham Gerard (Bram) Lindenbergh werd in 1911 geboren in Wemeldinge (Zuid-Beveland). Hij studeerde onder meer aan de Rijkslandbouwwinterschool te Schagen bij ir. S. Smeding. Op verzoek van Smeding trad Lindenbergh op 1 juni 1929 als landbouwkundig assistent in dienst van de Proefpoldercommissie Andijk. 

Toen de Proefpoldercommissie in 1935 werd opgeheven, trad Lindenbergh in dienst van de Directie van de Wieringermeer als opziener der Domeinen bij de afdeling Domeinen. Op 1 april 1942 werd hij technisch opzichter in de Noordoostpolder. In september 1946 werd Lindenbergh benoemd tot hoofdopziener der Domeinen. In 1957 werd hij bevorderd tot hoofdinspecteur en in 1964 tot hoofdadministrateur. Op 1 oktober 1967 werd Lindenbergh benoemd tot hoofd van de Sociaal-Economische Hoofdafdeling van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Hij bekleedde deze functie tot 1 oktober 1973.

Lindenbergh geniet vandaag de dag vooral bekendheid vanwege zijn rol bij de selectie van pachters van boerderijen in de Noordoostpolder.