Willem Vos

Willem Vos wordt in 1940 geboren in Broek in Waterland. Na het voltooien van de lagere school volgt hij een opleiding aan de Vijfde Technische School in Amsterdam-Noord. Op zestienjarige leeftijd gaat Vos bij een scheepswerf werken. Hij wil graag scheepstimmerman worden. Maar al een jaar later treedt hij in dienst van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij en wordt hij zeeman.

In 1965 stopt Willem Vos met varen. Samen met zijn vrouw Mada en hun kinderen woont hij in Broek in Waterland. Hij wordt scheepsbouwer en bouwt in zijn vrije tijd houten schepen voor de vissers en boeren in Waterland.  In 1968 begint hij zijn eigen bedrijf in nieuwbouw van schepen en restauratie van houten huizen. Verder bouwt hij scheepsmodellen.

In 1975 verhuist het gezin Vos naar Sint Jacobiparochie in Friesland. Vos bouwt er kleine houten schepen en scheepsmodellen. Met enkele Friese scheepsbouwers richt hij de Stichting Houten Schepen op. In 1977 begint hij met het bouwen van een botter.

Vos komt op het idee een Oostindiëvaarder te bouwen, bij wijze van scholingsproject voor werkloze jongeren. Het schip kan ook als toeristische attractie dienen. Dit plan wordt uiteindelijk in Lelystad gerealiseerd. Besloten wordt de ‘Batavia’, een VOC-schip dat in 1629 verging voor de westkust van Australië, te reconstrueren. Directe aanleiding vormt een nooit gerealiseerd plan van regisseur Paul Verhoeven om een film te maken over de ondergang van de ‘Batavia’.

Op 4 oktober 1985 wordt aan de kust van Lelystad een begin gemaakt met de bouw van de reconstructie van de ‘Batavia’, met Willem Vos als scheepsbouwmeester. In 1995 wordt het schip te water gelaten.

Vos blijft tot 2003 als scheepsbouwmeester verbonden aan de Bataviawerf.