De overheid kan geen banen creëren

Het is voor de besturen in de polders altijd moeilijk geweest werkgelegenheid aan te trekken. Siepko Trip, de eerste notaris van Almere, zegt hierover:

Industrieterrein in Lelystad, 1977.

Industrieterrein in Lelystad, 1977.(foto J.U. Potuyt).

Alle rechten voorbehouden

Van overheidswege heeft men het altijd over banen creëren, maar ze moeten er dan wel zijn. In mijn beleving kun je ook geen banen creëren; je moet ervoor zorgen dat de randvoorwaarden aantrekkelijk zijn, zodat bedrijven zich hier vestigen. Daar heeft de gemeente altijd wel hard voor gelopen. Dat zie je aan de Japanse bedrijven die hier zitten. Dat is wel een hoofdstuk apart, om daarmee de goede contacten op te bouwen, zodanig dat ze hier komen en ook blijven.

Bron: Batavialand te Lelystad, Project Verhalen Vissen, interview met Siepko Trip in de Nieuwe Bibliotheek Almere, 15 oktober 2011

Alle rechten voorbehouden