Berend Jan Blikman (1928-2016)

Berend Jan Blikman werd in 1928 geboren in Almen. Nadat hij zijn dienstplicht in Indonesië had vervuld, ging hij als boekhouder werken. In 1954 kwam hij naar de Noordoostpolder, waar hij als administrateur en later hoofdadministrateur werkte voor Veehouderijbelangen.

In 1962 werd Blikman, die lid was van de Christelijk-Historische Unie (CHU), wethouder in de nieuwe gemeente Noordoostpolder, een functie die hij 20 jaar zou vervullen. In 1982 werd hij benoemd tot dijkgraaf van het waterschap Noordervechtdijken.

Op 1 januari 1986 trad Blikman aan als lid van het college van Gedeputeerde Staten van de nieuwe provincie Flevoland, een functie die hij tot 1991 bekleedde.