Hans Wiegel

Hans Wiegel werd in 1941 geboren in Amsterdam. Hij voltooide het gymnasium en studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Die studie voltooide hij niet, want in 1967 werd hij lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Van 1971-1977 was hij fractievoorzitter.

Van 1977-1981 was Wiegel minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Van Agt I. In die hoedanigheid was hij fungerend Commissaris van de Koningin in de niet-provinciaal ingedeelde delen van de IJsselmeerpolders: het openbaar lichaam 'Zuidelijke IJsselmeerpolders' en de gemeente Dronten, en vanaf 1980 ook de gemeente Lelystad.

In de jaren 1981-1982 was Wiegel korte tijd opnieuw lid van de Tweede Kamer. In juni 1982 werd hij Commissaris van de Koningin in Friesland, wat hij tot februari 1994 zou blijven.