Janus van Arendonk (1924-2017)

Janus van Arendonk werd geboren in het Noord-Brabantse Bavel. Hij kwam in juli 1945 op 21-jarige leeftijd naar de Noordoostpolder. Hij werd polderwerker en woonde vijf jaar lang in vier verschillende werkkampen. In 1950 trouwde Janus en ging werken bij een boer aan de Kuinderweg. In 1955 pachtte hij een bedrijf aan de Sluitgatweg in Nagele, waar hij tot 1975 geboerd heeft.