Auke Attema

Auke Attema (Hallum, 1922) werkte van 1945 tot 1951 als bodemonderzoeker in de Noordoostpolder. Hij deed veel bodemonderzoek bij Urk en woonde in kamp Ramspol bij Ens. In 1951 kon hij een gemengd boerenbedrijf pachten aan de Wellerzandweg in Bant. In 1964 kreeg Auke de kans een akkerbouwbedrijf te starten aan de Ellerweg in Dronten. Daar heeft hij geboerd tot 1988. Tegenwoordig woont Auke in Dronten.