Nico de Jong

Nicolaas Fokke (Nico) de Jong werd in 1945 geboren in het Friese Oostmahorn. In 1964 trad hij in dienst van de Cultuurtechnische Afdeling van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, waar hij betrokken was bij het bewerken van de drooggevallen gronden in de IJsselmeerpolders.

Na het vervullen van zijn militaire dienstplicht werkte hij enkele jaren bij een loonbedrijf in Soesterberg. In 1970 keerde De Jong terug bij de RIJP, waar hij verschillende functies bekleedde op het gebied van cultuurtechniek en landinrichting en de bedrijfsuitgifte. Vanaf 1989 werkte bij voor de Directie Flevoland van Rijkswaterstaat. Van 1997 tot 2008 werkte De Jong voor de Dienst der Domeinen. 

In 1971 verhuisde De Jong naar Lelystad, waar hij nog altijd woont.