Uit Duitsland naar het Sidhadorp

De vertelkaravaan ging in 2006 ook langs enkele basisscholen in Lelystad.

Typerende loop/fietsbrug - Zandbankbrug Lelystad,

Typerende loop/fietsbrug - Zandbankbrug Lelystad (foto D. Huizinga, collectie RIJP).

Alle rechten voorbehouden

Ik ben Yamuna en ik ben uit Duitsland naar Lelystad gekomen, omdat daar een hele goede school was.
Mijn vader had al eens in Lelystad gewoond, in 1989, vlak na zijn studie. Later is hij naar Duitsland gegaan om daar te werken. Daar heeft hij mijn moeder ontmoet. Mijn moeder komt uit Oostenrijk. lk ben in Duitsland geboren. Mijn vader in Nederland.

Omdat mijn vader al wat langer mediteert heeft hij ook het ontstaan van het Sidhadorp zo'n beetje meegemaakt. In het begin was er tussen de Voorstraat en de Larserdreef alleen maar grasland. Dat was in 1985, ongeveer 20 jaar geleden.
lk zat eerst op een peuterspeelzaal in Duitsland. In het Duits heet dat Kindergarten. Toen ik zes jaar was moest ik naar de basisschool. Mijn vader en moeder dachten toen dat het het beste was om naar de school te gaan waar ik nu op zit.
Op de dag van de verhuizing was het heel heet. lk ben toen in de auto in slaap gevallen. We kwamen 's avonds laat in Lelystad aan. De eerste paar weken hebben we gelogeerd bij de familie van der Eijk. Toen we aankwamen was Nanda nog wakker. lk werd de volgende ochtend wakker. We vonden toen een brief. Daar stond iets in over wanneer de school begon en ook dat Nanda mij graag wou zien. lk ging naar beneden naar de tuin om te kijken hoe het met mijn konijnen ging. Toen heb ik Nanda voor de eerste keer ontmoet.

Een paar dagen daarna ging ik voor de eerste keer naar school. Mijn vader ging mee de eerste dag. lk moest nog een heleboel Nederlands leren praten. Maar in een paar maanden ging het al aardig goed.

Ik vind het nu heel leuk in Lelystad, we hebben veel feestjes en plezier. Het is erg fijn dat alles zo dichtbij is. Mijn vader en moeder hoeven mij niet overal naartoe te brengen ik kan er gewoon zelf heengaan. Dat is ook voor mijn vader moeder fijn want in Duitsland hadden ze mij overal naartoe moeten brengen. Het is een leuke omgeving hier en ik heb veel vriendjes en vriendinnetjes.

Yamuna, groep 5, MBS de Fontein

Opgeschreven in 2006 in het kader van het project Het Verhaal van Lelystad i.s.m. de Flevomeerbibliotheek Lelystad.

Alle rechten voorbehouden