Anton Roorda

Antoon Roorda (Kampen, 1939) verhuisde na de oorlog naar Emmeloord, volgde de ULO in Emmeloord en Kampen, daarna in Utrecht de Kruideniersvakschool en ontmoette daar zijn huidige echtgenote. Werkte met zijn vader samen in eerst de groentezaak, later in de diepvriesgroothandel. Verkocht deze zaak in 1976 en begon voor zichzelf met een diepvriesthuisdienst. Daarna volgde een dienstverband als vertegenwoordiger van type- en computerlessen bij de firma Scheidegger, gevolgd door een managersfunctie bij dezelfde firma, waar hij werkzaam bleef tot pensionering in 2002.