De bossen bij Kuinre en Kraggenburg

Rinus van der Weele heeft ook het Kuinderbos en het Voorsterbos zien aanleggen. Met de huidige manier van bosontwikkeling en onderhoud heeft hij de nodige moeite.

bosaanplant

Bosaanplant in Flevoland (collectie Batavialand, foto nr. F-731).

Alle rechten voorbehouden

Langs de wegen werden singels geplant, en rondom de boerderijen moesten singels geplant worden. Dan krijg je een heel ander aanzien. Je moet in die beginfase niet denken dat het al is ontwikkeld, het is allemaal nog in ontwikkeling. Maar ja, twintig jaar later heb je een heel ander beeld. En nu zeventig jaar later: ik kwam laatst bij Kraggenburg en daar is het eigenlijk aan renovatie toe. Ik vind het tenminste niet meer zo netjes meer. Maar dat is ook een nieuwe ontwikkeling, in het begin wil je meer orde houden in die bossen. [...]

Als een boom omvalt, laten ze het liggen en dat is de nieuwste ontwikkeling, dan moet het uit zichzelf verteren en dat is een natuurlijke ontwikkeling, maar dat kan mij niet zozeer bekoren, zo zijn we eigenlijk niet opgevoed, je moet het enigszins goed onderhouden. Ik kan er ook nog eens het verschil in zien tussen bossen die eigenlijk worden aangehouden voor productie, die worden onderhouden en herplant. Als je dat vanuit de lucht ziet: die percelen die in cultuur zijn, zijn duidelijk te onderscheiden van gewone natuurontwikkeling, dat kan je duidelijk zien. [Het verschil is] dat die bossen goed onderhouden worden en steeds weer herplant worden, ze hebben frissere kleuren.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland. Interview met de heer M.A. van der Weele door Anke van Zwoll op 14 september 2012.

Alle rechten voorbehouden