Genia Soudain

Genia Soudain komt uit een gezin met dertien kinderen. Haar vader heeft een schildersbedrijf in Paramaribo. Genia wordt onderwijzeres en staat in Kampong Baroe en later in Meerzorg voor de klas. In 1970 gaat ze naar Nederland, waar ze gaat werken bij de Sociale Dienst in Amsterdam. In 1972 haalt ze haar beide kinderen in Suriname op. Genia volgt naast haar werk MBO Sociale Dienstverlening en vervolgens HBO Maatschappelijk Werk. Vervolgens doet zij de Voortgezette Opleidingen Opleiding, Supervisie en Deskundigheidsbevordering en Hoger Management.

In 1989 gaat ze aan de Vrije Universiteit Sociaal-culturele Wetenschappen studeren. Zij specialiseert zich in Beleid en Sekse Vraagstukken met name Sekse en Gender. Zij studeert in 1994 af. Intussen is zij In 1981 met haar gezin van Amsterdam naar Almere verhuisd, maar blijft tot 2007 voor de Sociale Dienst in Amsterdam werken. In 1999 wordt zij lid van de Klachtencommissie en Commissie van Toezicht bij de Politie Flevoland. Vervolgens zit zij van 2003 tot 2007 voor de Partij van de Arbeid in de Provinciale Staten van Flevoland. Genia doet veel vrijwilligerswerk in Almere en in 2010 krijgt zij voor haar inzet een Koninklijke onderscheiding (lid in de Orde van Oranje Nassau).