Cecilia Rahimbaks

Cecilia Rahimbaks-Somai komt uit een gezin tien kinderen, waarvan twee uit een eerder huwelijk van haar moeder. Cecilia gaat na de lagere school naar de ULO en gaat daarna werken. In 1969 trouwt zij met Jules Rahimbaks.

In 1974 komt ze met haar man en kinderen naar Nederland. Ze gaan in Amsterdam wonen. Zij is geen huisvrouw, maar werkt voor achtereenvolgens 4711 en Sportlife. In 1995 verhuizen naar Lelystad. In 2003 stopt Cecilia met werken.