Soegijem Somberg

Soegijem Somberg, geboren Kartopawiro, is geboren in een kampong en gaat als baby met haar adoptieouders mee naar Paramaribo. Zij wordt lerares Kweek A (kleuterschool en de eerste twee klassen van de lagere school), maar vindt vervolgens werk in de reclame voor TV, radio en krant.

In 1973 trouwt ze met Hag Somberg en vertrekt in 1978 met haar gezin naar Nederland. Woonplaats wordt Lelystad. In Lelystad is zij onder andere secretaris van de Stichting Welzijn Ouderen Lelystad.