Fatima Ahariz

Fatima Ahariz komt uit een gezin met negen kinderen. Zij groeit op in Tétouan, waar haar vader politieagent is en later commissaris. Zij trouwt in 1980 met een Marokkaan die in Lelystad werkt en komt vervolgens naar Nederland. Zij doet aan de Universiteit van Amsterdam een opleiding MO Arabisch (1987-1990). Van 1987 tot 1995 geeft zij op een School voor Volwassenen in Amsterdam Arabische les aan Marokkaanse vrouwen. Vervolgens volgt zij een applicatiecursus voor het basisonderwijs tot 1991 en geeft van 1995 tot 2001 OALT (Onderwijs in Allochtone Levende Talen) op enkele basisscholen in Lelystad en van 2001 tot 2004 NT2 ondersteuning.

Wanneer OALT in 2004 wordt afgeschaft, volgt ze in deeltijd een pabo-opleiding zodat ze als groepsleerkracht in het basisonderwijs kan functioneren. In 2005 wordt zij leerkracht aan de Islamitische Basisschool Al-Ishaan in Lelystad. Daarnaast is ze vanaf 2003 voorzitter van de Insaf, een Marokkaanse vrouwenorganisatie die streeft de emancipatie en integratie van de Marokkaanse vrouwen. Tegenwoordig is Insaf een multiculturele organisatie die als doelstelling heeft integratie, ontmoeting en binding binnen Lelystad.