Moestafa El Mhassani

Moestafa El Mhassani komt uit een gezin met acht kinderen. Zijn vader is in 1966 als gastarbeider naar Nederland gekomen. Hij komt uiteindelijk terecht bij de woningbouwfabriek Holborn-Lelystad dat in 1974 van start ging (in 1979 veranderd in Heembeton). In het kader van de gezinshereniging komt Moestafa in 1975 naar Lelystad. Moestafa komt op de Middenschool terecht en kiest voor een beroepsopleiding in de autotechniek.

Vanaf 1990 is hij werkzaam bij Cofely, een bedrijf gespecialiseerd in vastgoedbeheer, onderhoud en services. Vanaf 1996 is hij daar projectbegeleider bouwkundige zaken. Moestafa is lid van de Partij van de Arbeid en zit sinds 2006 voor deze partij in de gemeenteraad van Lelystad.