Enno Postma

Enno Postma trad in 1971 in dienst van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders als medewerker Huisvesting. In deze functie hield hij zich bezig met de toewijzing van woningen in Lelystad aan woningzoekenden. In 1980 ging hij over naar de afdeling Volkshuisvesting van de nieuwe gemeente Lelystad. In 2002 ging hij met vervroegd pensioen.