Yolanthe van Heuvelen

Nadat Yolanthe tien jaar als medisch analiste in verschillende ziekenhuizen had gewerkt, maakte ze de overstap naar het welzijnswerk. Zij volgde de opleiding maatschappelijk werk aan de Sociale Academie en de Voortgezette Opleiding. In 1976 wordt zij maatschappelijk werkster in de Bijlmer voor de Stichting ‘Interim Beheer’.

In 1978 verhuist zij met haar man van Amstelveen naar Lelystad. In 1979 wordt zij sociaal werkster op het bijkantoor van de Stichting Buitenlandse Werknemers Gooi en Eemland in Lelystad en houdt zich vooral bezig met de begeleiding van vrouwen van buitenlandse werknemers in Lelystad, vooral uit Marokko.

In 1986 vindt er een reorganisatie van eerstelijns naar tweedelijns werk plaats. Haar nieuwe standplaats wordt Hilversum en zij verhuist met haar gezin naar Naarden. In 1995 volgt een tweede reorganisatie en haar standplaats wordt weer Lelystad. Zij volgt een studie Arbeids- en Organisatiepsychologie en studeert in 1999 af. Het onderwerp van haar scriptie is ‘Gemiste kansen. Hoogopgeleide vluchtelingen op de arbeidsmarkt in Flevoland.

In 2001 fuseert het Allochtonen Steunpunt Flevoland met Kwadrant en wordt Axion (sinds 2010 CMO Flevoland). Daar heeft Yolanthe tot haar prepensioen gewerkt. De vrijkomende tijd besteedde ze aan onderzoek. In 2011 is ze gepromoveerd op een dissertatie getiteld ‘Je leven zelf vorm geven. Alleenstaande moeders als kostwinner in de jaren vijftig en de levensloop van hun dochters’.