Jan Poelhekke

Jan Poelhekke treedt in 1967 in dienst van het openbaar lichaam ‘Zuidelijke IJsselmeerpolders’ als ambtenaar burgerlijke stand. Hij begint in Dronten, maar gaat al in 1967 naar Lelystad om daar een hulpsecretarie op te zetten. Hij is verantwoordelijk voor Burgerzaken, evenals voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet en de Vuurwapenwet. In 1980 treedt hij in dienst van de nieuwe gemeente Lelystad als hoofd Burgerzaken. In 1993 neemt Jan vervroegd afscheid van de gemeente. Jan is gehuwd met Gerda De Baas-Poelhekke (1938, Rijssen).