P-team in Lelystad

In 2007 werd in Lelystad een P-team (de p staat voor participatie) opgezet. Lucia Fer was erbij betrokken:

Een deel van het P-team, 2007

Een deel van het P-team, 2007 (bron Lucia Fer, Lelystad)

Alle rechten voorbehouden

De gemeente Lelystad heeft op een gegeven moment ook gezegd:

“We hebben zoveel Surinaamse vrouwen, zoveel Marokkaanse vrouwen, zoveel Turkse vrouwen. Die moeten participeren in de maatschappij. Dus misschien kan zo’n P-team ervoor zorgen dat die vrouwen geactiveerd worden, niet alleen in werk, maar ook in vrijwilligerswerk. Ook gewoon naar school gaan en je gezicht laten zien in het onderwijs.”

Albert Kok heeft het toen in gang gezet dat hier een P-team kwam. CMO, voormalig Axion, heeft toen de organisatie opgezet. De vrouwen mochten zich voor het P-team opgeven. Ik heb dat toen gedaan. Er werden toen twaalf vrouwen gekozen, waaronder ik. We kregen een training. In die training mocht je je opgeven als je voorzitter wilde worden en dat heb ik toen gedaan. Er hebben zich toen vijf vrouwen opgegeven. Er werd een soort training opgezet en binnen die training koos men voor één van de vrouwen. Toen ben ik er uitgekomen als voorzitter en dat ben ik nog steeds.

De insteek is het bevorderen van de economische zelfstandigheid van allochtone zwarte migranten- en vluchtelingenvrouwen. Je fungeert dan als rolmodel. Ze zijn op zoek naar vrouwen die, zeg maar, het gemaakt hebben, zodat andere vrouwen kunnen zien: “Dat kan ik ook!” Het P-team heeft dus een rolmodelfunctie. Verder nemen we initiatieven om die economische zelfstandigheid op gang te brengen. Ieder jaar hebben we een netwerk waarbij we werkgevers in contact brengen met de vrouwen.

Behalve de economische zelfredzaamheid, is het ook vanuit je eigen kracht dingen willen aanpakken, vanuit je eigen kracht kijken van: “Dat kan ik ook wel!” Sommige vrouwen denken: “Ik kan niet zoveel, ik ben alleen maar huismoeder.” Nou ja, je bent wel aan het organiseren en je brengt alles wel aan de gang: je zorgt dat de kinderen goed gekleed zijn, je zorgt dat de man met ontbijt naar het werk gaat enzovoorts. Dus je bent wel aan het organiseren en je hebt wel bepaalde vaardigheden. Probeer dan die vaardigheden om te zetten, probeer daar je kracht uit te putten.

Bron: Project Nederlanders – Wereldburgers, interview met Lucia Fer op 11 oktober 2012 te Lelystad

Alle rechten voorbehouden