Nieuws

Boekpresentatie 'Zover je keek was er niks'

Ooggetuigen over de geschiedenis van het Flevolandse landschap.

Door: Fallback image
1 geïnteresseerde

Vrijdag 6 september ontving Leen Verbeek, Commissaris van de Koning, het eerste exemplaar van het boek 'Zover je keek was er niks' uit handen van Geert Gielen, directeur van Landschapsbeheer Flevoland, tijdens een bijeenkomst in Nieuw Land Erfgoedcentrum.

Boekpresentatie 'Zover je keek was er niks'

Geert Gielen, directeur van Landschapsbeheer Flevoland, overhandigt het eerste exemplaar van 'Zover je keek was er niks' aan Leen Verbeek, Commissaris van de Koning.

Alle rechten voorbehouden

De visie van de ontginners en eerste bewoners op het landschap en de natuur van Flevoland is niet eerder vastgelegd. Reden voor Landschapsbeheer Flevoland om hier een bijzonder vrijwilligersproject van te maken. De publicatie van 'Zover je keek was er niks' is één van de resultaten van dit oral history project.

Flevoland is het resultaat van het grootste inpolderingsproject ooit: het Zuiderzeeproject. Duizenden mannen trokken in de vorige eeuw naar de drooggevallen zeebodem om te werken aan het bewoonbaar maken van de nieuwe polders. En dat roept interessante vragen op. Hoe zag de drooggevallen zeebodem eruit? Wat groeide er als eerste? Wanneer en hoe kwamen er dieren naar het nieuwe land? Hoe is het om te boeren op pas drooggevallen zeebodem en hoe zag het jonge landschap eruit?

Landschapsbeheer Flevoland initieerde een oral history project om antwoord te vinden op deze en andere vragen over de natuur en het landschap in de beginperiode van de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland. Zeventig mannen en vrouwen van het eerste uur werden door vrijwilligers geïnterviewd. Ze haalden herinneringen op die nooit eerder op schrift waren gesteld, maar al die jaren bewaard waren gebleven in hun geheugen. De mooiste verhalen zijn door historica Lenie Hanse Bolle gebundeld en van tekst voorzien in Zover je keek was er niks. Ooggetuigen over de geschiedenis van het Flevolandse landschap.

Fragmenten uit de interviews zijn terug te vinden op deze site. Klik hier.

Alle rechten voorbehouden