Han Lammers (1931-2000)

Johan Christiaan Jan (Han) Lammers werd geboren in 1931. Na een afgebroken studie theologie werd hij journalist. Van 1955 tot 1957 was Lammers redacteur van het ANP, en van 1957 tot 1962 was hij chef-redacteur van de Amsterdamse redactie van het Algemeen Dagblad. In 1962 trad Lammers toe tot de redactie van De Groene Amsterdammer.

Halverwege de jaren zestig werd Lammers actief binnen de PvdA. In 1970 werd hij voor die partij wethouder (stadsontwikkeling, publieke werken en kunstzaken) in Amsterdam.

In 1976 stapte Lammers uit het Amsterdamse college na een conflict over de metroaanleg. Hij werd in augustus van dat jaar benoemd tot landdrost van het openbaar lichaam 'Zuidelijke IJsselmeerpolders'. Dit bestond op dat moment nog uit het grondgebied van de latere gemeenten Lelystad, Zeewolde en Almere (inclusief het Markermeer).

Lelystad werd in 1980 gemeente, Zeewolde en Almere volgden in 1984. Lammers werd op 1 januari 1984 burgemeester van Almere, een functie die hij tot 1986 combineerde met het ambt van landdrost van het restant van het openbaar lichaam ZIJP (het Markermeer en de Houtribdijk). 

Per 1 januari 1986 werd Lammers de eerste Commissaris der Koningin van Flevoland. In 1996 ging hij met pensioen.