Lippe Veenstra (1918-2016)

Lippe Veenstra, geboren te Aengwirden (bij Heerenveen) kwam in 1940 naar de Noordoostpolder als ontginningsmedewerker. Van 1941 tot 1966 werkte hij als bedrijfsleider en boer in Groningen. In 1966 kon hij een akkerbouwbedrijf pachten aan de Kokkelweg in Biddinghuizen. Nadat zijn zoon het bedrijf had overgenomen, verhuisde Veenstra naar de dorpskern van Biddinghuizen.