Klaas van Aalderen (1924-1997)

Klaas van Aalderen, geboren in Nijverdal, trad in 1947 in dienst van de afdeling Financiën van het openbaar lichaam 'De Noordoostelijke Polder'. In 1951 werd hij hoofd van deze afdeling. In 1961 was hij korte tijd waarnemend secretaris en plaatsvervangend landdrost van het openbaar lichaam ‘De Noordoostelijke Polder’.

In 1962 maakte Van Aalderen de overstap naar het openbaar lichaam 'Zuidelijke IJsselmeerpolders' (ZIJP). Van 1962 tot 1972 was hij secretaris en plaatsvervangend landdrost van de ZIJP. In 1972 maakte hij de overstap naar de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP). Van 1972-1976 was hij tweede adjunct-directeur van de RIJP, van 1976-1982 eerste adjunct-directeur en plaatsvervangend directeur en van 1982-1985 plaatsvervangend hoofddirecteur.