W.F. de Gaay Fortman (1911-1997)

Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman was een Nederlands rechtsgeleerde en politicus. Hij werd in zijn kennissenkring ook wel Gaius genoemd. Van 1973 tot 1977 was hij minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Den Uyl. Als zodanig fungeerde hij als Commissaris van de Koningin voor de niet-provinciaal ingedeelde gebieden in de Zuidelijke IJsselmeerpolders: de gemeente Dronten en het openbaar lichaam 'Zuidelijke IJsselmeerpolders' (het grondgebied van de huidige gemeenten Lelystad, Zeewolde en Almere).