Jan van Roeden

Jan van Roeden (1931) kwam in 1942 als negenjarige jongen met zijn ouders en twee zussen naar de Noordoostpolder. Ze gingen wonen in Ramspol, waar hij het eerste jaar het enige kind tussen alle volwassenen was. In 1945 verhuisde het gezin Van Roeden naar Emmeloord. In 1951 vertrok Jan van Roeden naar Zwolle, omdat hij daar een baan aangeboden kreeg.

Zijn jeugdjaren in de polder waren voor Jan van Roeden een eldorado, maar ook een hele spannende periode die veel impact op zijn leven heeft gehad. Zo heeft hij nog concrete herinneringen aan de razzia van november 1944 en is hij eens met zijn vriendinnetje door een Duits oorlogsschip beschoten, toen ze aan het varen waren op het kanaal bij Ramspol.