Grietje van der Meulen

Grietje Boukje (Grietje) Wiersma is in 1939 geboren in Snikzwaag bij Joure. In 1960 trouwde ze met Karst van der Meulen (geboren in 1919), die als civiel technisch ingenieur werkzaam was bij de Dienst der Zuiderzeewerken.