Karst van der Meulen (1919-1994)

Karst van der Meulen trad in 1941 als technisch tekenaar in dienst van de Dienst der Zuiderzeewerken. Hij was nauw betrokken bij de bouw van de sluizen in Ketelhaven (1953-1957) en de voorbereiding voor de bouw van de Houtribsluizen in Lelystad (1957-1962). Dochter Ida werd in 1961 geboren op Lelystad-Haven.

In 1963 werd Van der Meulen gedetacheerd bij de Dienst der Lauwerszeewerken en het gezin verhuisde naar Dokkum. In 1969 keerde hij met zijn gezin terug naar het – nieuwe – Lelystad, waar ze een woning betrokken op de Breehorn (Zuiderzeewijk). Hij was toen technisch hoofdambtenaar 1e klasse. Zijn broer Inne Piet van der Meulen werkte ook bij ZZW.