Arend Profijt

Arend Profijt kwam in 1946 als landarbeider in dienst van de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken). Hij werd geboren in Kerkenveld. Arend volgde de Directie (vanaf 1963 Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, RIJP) naar Oostelijk en later naar Zuidelijk Flevoland en heeft daar tot 1996 gewerkt als zogenaamde UPL-er (niet-ambtelijk Uitvoerend Personeel Landinrichting).