De eerste combines in de Noordoostpolder

1 geïnteresseerde

Na de oorlog werden in de Noordoostpolder combines ingezet bij het maaien en dorsen. Dit waren nieuwe apparaten en er kwamen dan ook veel nieuwsgierigen op af, aldus Willem van der Sar:

Massey-Harris combine,

Massey-Harris combine, ca. 1948-49 (collectie W.A. de Vries, Batavialand).

Alle rechten voorbehouden

Wij hebben hier een ontwikkeling meegemaakt natuurlijk. Als je weet dat hier vanaf 1947 de eerste combines hebben gedraaid. Dat waren er drie en die zijn geïmporteerd. Ze hebben gedraaid op kavel Q92. Die eerste keer stonden langs de weg in de berm allemaal auto's van mensen die kwamen te kijken, en wij liepen daar omdat wij bij die boer werkten en bij die opzichter. Wij liepen daar als politieagenten rond om ze van de machine af te houden. (...) Een paar mensen stonden dan op die combine en dan gingen ze meerijden. Cor Barendregt die werd het zat en zei "Jongens eraf!" Niemand reageerde. Hij haalt zijn hand langs een dot vet en liep zo het hele rondje langs, ieder een veeg. Toen zat er geen één meer op. Zo moesten wij dus als politieagent optreden voor 'die boeren' (de mensen zonder manieren), die kwamen kijken hoe dat ging. Dat was ook een stukje historie, dat was mooi.

Bron: R. van Loenen (red.), Zuiderzeewerken. Dl. III Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 2005.

Alle rechten voorbehouden