J.Th. Thijsse (1893-1984)

J.Th. (Jo) Thijsse was de oudste zoon van Jac. P. Thijsse. Hij studeerde in 1917 af aan de TH in Delft en trad in dienst van de Staatscommissie Zuiderzee waar hij een belangrijk aandeel had in het meet- en rekenwerk en in de eindrapportage. In 1920 trad hij in dienst van de Dienst der Zuiderzeewerken.

In 1927 richtte Thijsse het Waterloopkundig Laboratorium in Delft op. Van 1948 tot 1958 was hij Hoofdingenieur-Directeur titulair bij ZZW. Van 1938 tot 1963 was hij hoogleraar in de hydraulica aan de TH te Delft.

Zie ook het lemma Johannes Theodoor Thijsse in het Biografisch Woordenboek Waterschrijvers van J.D. van der Tuin.