William van der Meulen

William van der Meulen werd in 1946 geboren in Zwolle. Hij werkte als PR-manager bij Overijsselse CBTB, onderdeel van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond. In 1982 werd hij door Hans Gruijters, burgemeester van Lelystad, gevraagd PR-manager van deze stad te worden. Deze functie zou hij tot 2010 bekleden.