S.L. Duursma (1931-2008)

Steven Lippe (Stef) Duursma werd in 1931 geboren in Slochteren. In 1953 ging hij aan de Landbouwhogeschool in Wageningen om Nederlandse weide- en akkerbouw te studeren. Nadat hij de ingenieursgraad had behaald, trad Duursma in 1961 in dienst van de Cultuurtechnische Afdeling van de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken). Deze dienst was onder meer belast met het in cultuur brengen en ontginnen van de polders van het Zuiderzeeproject. Duursma was als inspecteur belast met het beheer van de inspectie Biddinghuizen.

In 1963 werd de Directie opgevolgd door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP). Een jaar later maakte Duursma de overstap naar de Sociaal Economische Afdeling van de RIJP. Hij was nauw betrokken bij de uitgifte van bedrijven. Verder gaf hij leiding aan de zogenaamde BIEB-bedrijven (BIEB staat voor Bedrijf In Eigen Beheer). Dit waren de bedrijven die vooralsnog niet aan pachters werden uitgegeven, maar werden beheerd door de RIJP.

In 1967 werd Duursma benoemd tot hoofd Agrarische Vestigingen en Domeinbeheer bij de RIJP.  Duursma bekleedde deze functie tot zijn pensionering in maart 1992. Hij overleed in 2008.