Ruud Lubbers (1939-2018)

Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers werd in 1939 geboren in Rotterdam als zoon van een katholieke ondernemer. Van 11 mei 1973 tot 19 december 1977 was hij minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl. Na de val van dit kabinet werd hij voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Van 1982 tot 1994 leidde Lubbers als minister-president drie kabinetten. Zijn eerste kabinet (1982-1986) nam het besluit de provincie Flevoland in het leven te roepen.