Lammert Segaar (1924-2014)

Lammert Segaar werd geboren in Voorschoten. In 1960 vestigde hij zich met zijn vrouw Anneke en hun kinderen in Dronten, waar hij de eerste directeur werd van de Raffeisenbank (één van de voorlopers van de Rabobank) in Dronten. Op dat moment woonden er in het gebied van de latere gemeente Dronten twintig gezinnen, waarvan de meeste de gezinnen van medewerkers van de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken). 

Segaar was maatschappelijk zeer actief. Zo stond hij aan de wieg van de vereniging voor Dorpsbelangen in Dronten en ijverde hij bij de Rijksdienst voor IJsselmeerpolders (opvolger van de Directie) voor een stuk grond voor volkstuinen, een plek voor kinderen om te zwemmen en een ijsbaan. Ook was hij zeer actief in het verenigingsleven.