Gerard Corjanus

Gerard Corjanus werd geboren in Brunnepe. Oorspronkelijk was dit een zelfstandig dorp. Nadat Schokland in 1859 op last van de regering werd ontruimd, vestigden zich vele Schokkers in dit dorp; dit geldt ook voor de voorouders van Corjanus. Tegenwoordig is Brunnepe een wijk van Kampen. 

Corjanus volgde een opleiding als schilder en ging uiteindelijk werken voor een bedrijf in Huizen. Dit bedrijf deed veel werk voor de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, eerst in Dronten en Lelystad, later ook in Almere. In 1965 werd Corjanus een huis in Dronten aangeboden, een aanbod dat hij graag aanvaardde. Uiteindelijk werd Corjanus uitvoerder bij een grote aannemer. 

Corjanus was zeer actief in het maatschappelijk leven in Dronten, onder meer als voorzitter van de Huurdersbelangenvereniging van woningbouwvereniging Oost Flevoland Woondiensten.