Jannie Tuin-Klok

Jannie Tuin-Klok werd in 1952 geboren in Ede. In 1980 ging zij met haar echtgenoot en kinderen wonen op het terrein van het waterpompstation aan de Flediteweg in Zeewolde. De echtgenoot van Jannie Tuin-Klok was destijds als jachtopziener in dienst van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Zij hebben daar tot 2013 gewoond. Tegenwoordig woont Jannie in Harskamp.