Camiel Maenhout

Camiel Maenhout werd in 1944 geboren in Sluis (Zeeuws-Vlaanderen). Hij studeerde van 1962 tot 1970 aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. Van 1972 tot 1987 was Maenhout werkzaam bij het Proefstation voor de Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt in Lelystad. Nadien heeft hij leiding gegeven aan het onderzoeksmanagement van onder andere het Rijksinstituut voor Rassenonderzoek (RIVRO) en het Rijksproefstation voor Zaadcontrole of –onderzoek (RPVZ). Van 1994 tot 2007 was hij directeur van de Bloembollenkeuringsdienst te Lisse.