Renske Bierma

Renske Bierma-Wassenaar werd in 1955 geboren in het Friese Tzummarum. Ze volgde de Laboratoriumschool in Leeuwarden en werkte na de voltooiing van haar opleiding enkele jaren in het Bonifatiushospitaal te Leeuwarden.

In 1980 verhuisde ze naar het nog jonge Zeewolde, waar haar toekomstige echtgenoot Bauke en diens ouders een boerderij hadden gekregen aan de Roerdompweg. Renske werkte als laborante in het Boerhaave-ziekenhuis in Harderwijk.