Pieter van Beveren

Waterschrijver

Zeelandbrug Oosterschelde

De Zeelandbrug over de Oosterschelde tussen Zierikzee en Colijnsplaat (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / RWS).

Beveren, Pieter van (Zierikzee 14 aug. 1894 – Zierikzee 16 juni 1970), boomkweker, archiefambtenaar. Verdienstelijk autodidact die zich ontwikkelde tot kenner van de cultuurhistorie van Schouwen-Duiveland, die van Zierikzee in het bijzonder. Werd in 1947 ambtenaar belast met het oud-archief en in 1951 conservator van het gemeentemuseum in Zierikzee. Was daarnaast secretaris van de VVV en van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland. Schreef in de periode 1932-1967 diverse artikelen waaronder, in het tijdschrift Land en Water: 'De afsluiting van de zeegaten in Zuid-West-Nederland en de gevolgen daarvan voor de archeologie' (1956) en 'De Bobbeldijk bij Zierikzee' (1959).

Alle rechten voorbehouden