Anneke Segaar

Anneke Griffioen werd in 1932 geboren in Leiden, maar groeide op in Voorschoten. Daar leerde ze ook haar echtgeoot Lammert Segaar (1924-2014) kennen. In 1960 verhuisden ze met hun kinderen naar Dronten. Lammert Segaar was benoemd tot directeur van de Raffeisenbank (een voorloper van de latere Rabobank) in Oostelijk Flevoland.