Chris de Koning (1926-2017)

Chris de Koning werd in 1926 geboren te Utrecht, als zoon van een Utrechts predikant. Hij studeerde cultuurtechniek aan de Landbouwhogeschool te Wageningen.

In oktober 1953 trad De Koning in dienst van de Afdeling Onderzoek van de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken). In december 1954 werd hij adjunct-wetenschappelijk ambtenaar bij de Afdeling Bodemkunde van de Directie Wieringermeer. Na enkele jaren krijgt hij de leiding over de afdeling Ontwatering. Van 1963 tot 1965 was De Koning hoofd van de afdeling Niet-agrarische Vestigingen van de Sociaal-Economische Hoofdafdeling van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), de opvolger van de Directie. Van 1965 tot 1973 was De Koning hoofd van de Afdeling Stedelijke en Recreatieve Vestigingen, en tevens plaatsvervangend hoofd van de Sociaal-Economische Hoofdafdeling van de RIJP.

Op 1 oktober 1973 werd De Koning benoemd tot hoofd van de Sociaal-Economische Hoofdafdeling. Van 1982 tot 1985 was hij directeur van de Directie Sociaal-Economische Ontwikkeling.

Op 1 oktober 1985 werd De Koning plaatsvervangend hoofddirecteur van de RIJP. Hij was van 1 juni 1986 tot 1 januari 1989 hoofddirecteur ad interim.

Na zijn pensionering bleef De Koning nauw betrokken bij Flevoland en het IJsselmeergebied, onder meer als bestuurslid van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders (het Sociaal-Historisch Centrum voor Flevoland) en Genootschap Flevo.