Peter Helbert Gallé

Waterschrijver

Oostdijk Katwoude

Doorbraak van de Oostdijk bij Katwoude bij de Stormvloed van 1916 (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Dico van Ooijen).

Gallé, Peter Helbert (Kampen 18 juni 1873 - Hilversum 9 mei 1934), marineofficier, meteoroloog. Trad, na zijn opleiding als marineofficier, in dienst van het KNMI. Was van 1906 tot 1919 adjunct-directeur van het KNMI en van 1919 tot aan zijn dood directeur van de Filiaalinrichting te Amsterdam. Werd in 1918 benoemd tot lid, later als secretaris van de Staatscommissie Zuiderzee. Heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de weerdienst en de stormwaarschuwingsdienst en heeft veel gepubli­ceerd over cyclonen en klimatologie ten dienste van de zeevaart. Ontving hiervoor in 1932 uit handen van Prins Hendrik de grote gouden De Ruytermedaille. Van zijn publicaties vermelden we: Stormvloeden langs de Noordzee en de Zuiderzeekusten (1917). Ref.: TWG 1996 n1 p4.

 

Alle rechten voorbehouden